Welke rechtsvormen kan ik kiezen als horecaondernemer?

Als je besluit om horecaondernemer te worden is het belangrijk om na te denken over de rechtsvorm. Bij het inschrijven van je bedrijf bij de Kamer van Koophandel moet je immers aangeven of je een eenmanszaak of bijvoorbeeld een bv start. In dit kennisartikel zetten we de voordelen en nadelen van de eenmanszaak, bv, vof en coöperatie voor je op een rijtje.

De voor- en nadelen van rechtsvormen op een rij

 

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is eigenlijk geen rechtspersoonlijkheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen je ondernemingsvermogen en privévermogen. Je bent dus volledig aansprakelijk voor alle handelingen en de financiële status van jouw horecabedrijf. Als je failliet gaat, ben je dus volledig verantwoordelijk – net als je partner als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

 

De voordelen van een eenmanszaak:

 • Het is snel en makkelijk op te richten
 • Goedkoop om op te richten
 • Je hebt alle beslissingsmacht
 • Alle opbrengsten zijn voor jou

 

De nadelen van een eenmanszaak:

 • Je bent volledig (ook privé) aansprakelijk
 • Je winst wordt hoger belast dan bij vennootschappen
 • Alleen onder bepaalde voorwaarden is fiscale vrijstelling mogelijk
 • Je hebt geen vervanger bij (tijdelijke) ziekte

 

Bv

Door de wetswijziging in oktober 2012 is het tegenwoordig gemakkelijker om een bv op te richten. Zo'n bv wordt ook wel eens een 'flex bv' genoemd, maar in principe is elke bv tegenwoordig een 'flex bv'.  Binnen een bv is een statutair directeur of bestuurder aangesteld. Je bent in die rol niet privé verantwoordelijk voor zakelijke schulden, tenzij je als zzp'er vanuit een bv geen belastingen of premies afdraagt. Dit heet bestuurdersaansprakelijkheid.

Waar je voor oprichting van een bv een behoorlijk kapitaal van € 18.000,- nodig had, hoeft dit tegenwoordig (sinds de wetswijziging in 2012) niet meer. Je moet wel kapitaal storten, maar hieraan zit geen minimum verbonden en kan dus al met één eurocent. Je hebt ook geen bank- en accountantsverklaring nodig, wat je voor een 'normale' bv wel nodig had. Let op: je notariële akte is wel verplicht. Je richt een (flex) bv op bij de notaris.


De voordelen van een (flex) bv:

 • Je bent privé niet aansprakelijk bij bijvoorbeeld faillissement (behalve bij fraude of nalatigheid);
 • Je hebt geen startkapitaal van € 18.000,- nodig. Eén eurocent is genoeg;
 • Je hebt geen bank- of accountantsverklaring nodig;
 • De bv blijft ongeacht je gezondheid of andere factoren gewoon bestaan;
 • Ga je stoppen? Dan kun je je aandelen verkopen aan de nieuwe eigenaar. Gemakkelijke overdracht;
 • Je bent als aandeelhouder alleen aansprakelijk voor het deel dat je in de bv investeert.

 

De nadelen van een (flex) bv:

 • Je bent altijd voor een deel privé aansprakelijk, bij bijvoorbeeld mismanagement;
 • De regels voor uitkeren aan de aandeelhouders zijn streng: er geldt een uitkeringstoets waarin wordt getoetst of het geld wel mag worden uitgekeerd en of dit geen bedrijfsrisico's oplevert. Doorsta je deze toets niet, dan mag je niks uitkeren;
 • Meer administratieve verplichtingen, zoals een jaarrekening die je elk jaar moet afleveren bij de Kamer van Koophandel;
 • Je hebt minder fiscale voordelen: geen zelfstandigenaftrek, MKB winstvrijstelling of startersaftrek.

 

Vof

Bij de vof, oftewel vennootschap onder firma, start je samen met andere ondernemers een horecabedrijf. Iedere vennoot brengt iets in, zoals geld, goederen of arbeid. Iedere vennoot is aansprakelijk voor de totale schulden van het bedrijf.

LET OP Kies je voor deze rechtsvorm, leg dan goed de onderlinge spelregels vast en stel een vennootschapscontract op. Hierin leg je afspraken vast over bijvoorbeeld de bevoegdheden van de vennoten, de inbreng en verdeling van de winst. Ook belangrijk is het om in het vennootschapscontract vast te leggen wat er met de vof gebeurt indien een van de vennoten uittreedt of overlijdt. Dit is het zogeheten verblijvens- of overnamebeding. Het is geen vereiste om dit contract bij de notaris vast te laten leggen. Een juridisch deskundige kan jou hier ook goed bij helpen.

 

De voordelen van een vof:

 • Starten is makkelijk: de inschrijving in het handelsregister en het opstellen van een vennootschapscontract hoeft niet ingewikkeld te zijn.
 • Het is relatief goedkoop: de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is kosteloos, een notaris is aan te raden maar niet vereist bij het opstellen van het vennootschapscontract. Ook is er geen minimum startkapitaal nodig.
 • Belastingvoordeel: alle vennoten kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen voor ondernemers, mits zij voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst.
 • Personeel: het is mogelijk om personeel aan te nemen.

 

De nadelen van een vof:

 • Volledige aansprakelijkheid: alle deelnemende vennoten zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor mogelijke schulden van de vof, zelfs als deze veroorzaakt zijn door een andere vennoot. Tip: beperk de aansprakelijkheid van jouw echtgenoot door huwelijkse voorwaarden op te stellen.
 • Pensioen en verzekeringen: jouw verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen moet je zelf regelen. Je hebt wél recht op AOW.
 • Je hebt niet volledige vrijheid die je als zelfstandige wel hebt. Je moet je altijd houden aan afspraken.

 

De commanditaire vennootschap (cv)

Je kunt ook voor een andere vorm van een vof kiezen, dat is de commanditaire vennootschap (cv). Een horecaonderneming heeft in dit geval twee soorten vennoten: de stille vennoot en de beherende vennoot. De eerste doet als investeerder mee in de onderneming maar is verder niet aansprakelijk. De tweede neemt beslissingen en is wel volledig aansprakelijk.

 

Coöperatie

Samenwerken in een coöperatie: wat houdt dat in? Een coöperatie is een soort vereniging die je met minimaal twee personen start. De coöperatie als bedrijf is aansprakelijk bij schulden. Is er een tekort aan financiële middelen? Dan is elk lid voor een gelijk deel verantwoordelijk. Je kunt ook een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA) of uitgesloten aansprakelijkheid (UA) oprichten.

Als je een coöperatie wilt oprichten, regel je dit bij een notaris en schrijf je het bedrijf in bij het Handelsregister. In een coöperatie beslis je in een raamovereenkomst de onderlinge verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor wat en wat is de omzetverdeling?

In een coöperatie moet je ook btw afdragen. Als je in een coöperatie werkt, let dan op dat je ondernemer blijft voor de inkomstenbelasting.

 

De voordelen van een coöperatie:

 • Je kunt heel flexibel zijn in de statuten die je maakt bij oprichting;
 • Je kunt gemakkelijk toe- of uittreden;
 • Je kunt je privévermogen uitsluiten van aansprakelijkheid;
 • Je werkt samen en deelt dus ook verantwoordelijkheden.

 

De nadelen van een coöperatie:

 • Je werkt samen en moet dus bij elke beslissing overleg plegen;
 • Je deelt alle omzet/winst met de andere leden;
 • Het kost tijd om op te richten, aangezien de statuten opgesteld moeten worden;
 • Je moet jaarlijks jaarstukken opstellen.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies?


   
ikwordhorecaondernemer.nl is een initiatief van Martijn Pennekamp.

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Om een bestand te kunnen downloaden, moet je ingelogd zijn. Login of registreer (Txt_DownloadIntrotekst)
Log in intro tekst (Txt_DownloadLoginIntrotekst)
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download per mail toegestuurd te krijgen.