Welke vergunningen heb ik nodig als horecaondernemer?

Als jij begint als horecaondernemer, moet je rekening houden met de diverse vergunningen die jij nodig hebt. In dit kennisartikel lees je welke vergunningen er allemaal zijn in de horeca.

Vergunningen voor jouw horecabedrijf

 

Vergunning bestemmingsplan

Als jij een bestemming voor jouw horecaonderneming in gedachten hebt, is het belangrijk om te checken bij je gemeente wat het bestemmingsplan is. Hierin staat vastgelegd wat er met het pand mag gebeuren en veranderd worden. Je mag niet in elk pand een horeacaonderneming starten: dit moet aan allerlei eisen voldoen. Check ook bij je gemeente of er mogelijke ontwikkelingen in de toekomst zijn. Dit kun je opvragen via ruimtelijkeplannen.nl.

 

Omgevingsvergunning (verbouwing)

Als jij iets wilt wijzigen aan jouw horecapand, zoals het geval is bij (aan)bouw, verbouwing of renovatie, heb je een omgevingsvergunning nodig. Dit vraag je aan bij jouw gemeente. Als het een monument betreft, zijn er extra strenge eisen aan verbonden.

 

Omgevingsvergunning (brand)

Het is wettelijk verplicht om jouw horecapand brandveilig te maken. Hiervoor moet het pand voldoen aan een aantal eisen, die vastgelegd zijn in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Als jij een meer risicovolle horecaonderneming (zoals een hotel) begint, moet je een omgevingsvergunning aanvragen of een melding van gebruik doen.

 

Milieuvergunning

De milieuvergunning is onderdeel van een omgevingsvergunning. Je hebt in principe twee categorieën. De meeste horecabedrijven vallen onder het zogenoemde lichte regime, wat inhoudt dat je het milieu niet of weinig belast. Hiervoor is voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit voldoende. Als je het milieu zwaar belast, moet je je bedrijfsactiviteiten bij jouw gemeente melden.

 

Hygiënecode

Voldoen aan de Hygiënecode is een must als jij begint als horecaondernemer. De Hygiënecode stelt vast aan welke voorwaarden je moet voldoen als je met levensmiddelen werkt. Als je aan de code voldoet, werk je volgens de Europse HACCP-norm. Welke normen er voor jou gelden, hangt af van de levensmiddelen waar je mee werkt. Je bestelt de Hygiënecode hier.

 

Drankvergunning

Grote kans dat jij in jouw horecaonderneming alcohol wil verkopen en serveren. Dit mag niet zomaar: ook jouw horecapand moet voldoen aan veel eisen, zoals:

 • Jouw bedrijf staat in geschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Het pand voldoet aan inrichtingseisen voor hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten.
 • Op de aanvraag moet elke ruimte van jouw bedrijf worden benoemd, ook het terras.
 • Je mag niet in dezelfde ruimte 'detailhandel' uitoefenen. Er geldt een uitzondering op verkoop van condooms, damesverband en sigaretten.

Bovendien moet de leidinggevende van jouw horecaonderneming voldoen aan de volgende eisen:

 • De leidinggevende voldoet aan de zedelijkheidseisen volgens het Besluit Eisen Zedelijk Gedrag
 • De leidinggevende heeft ruime kennis en inzicht over sociale hygiëne volgens het Besluit Kennis Sociale Hygiëne.
 • De inrichting voldoet aan de inrichtingseisen volgens het Besluit Eisen Inrichtingen

Daarnaast moet je voldoen aan een drankvergunning en aan een behoorlijke lijst van voorwaarden. Je moet ook voldoen aan de Drank- en Horecawet. Je moet, als je deze vergunning aanvraagt, het de SVH Verklaring Sociale Hygiëne hebben. Hiervoor moet je een examen doen, die wordt afgenomen door SVH. Je vraagt de drankvergunning bij de gemeente aan. De kosten hiervoor verschillen per gemeente.

LET OP Je moet, als je de vergunning aanvraagt, aan veel voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen per gemeente, maar over het algemeen kun je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Een uittreksel uit het handelsregister, verenigingen- of stichtingenregister van de Kamer van Koophandel;
 • Een originele verklaring Sociale Hygiëne
 • Het arbeidscontract en legitimatiebewijs van de leidinggevende(n)
 • Het koop- of huurcontract van jouw pand;
 • Een bestuursreglement als het een stichting of vereniging betreft.

 

Exploitatievergunning

Een 'exploitatievergunning horecabedrijf' heb je nodig als jij met een horeacbedrijf start of een horecaonderneming overneemt. Hierin staan een aantal voorwaarden in vermeld, die te maken hebben met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid. De voorwaarden staan vastgelegd in de APV: Algemene Plaatselijke Verordening. Je kunt deze vergunning digitaal aanvragen via de Berichtenbox voor bedrijven. 

LET OP Als er wijzigingen in jouw bedrijf zijn, zoals wijziging van rechtsvorm of komst van een terras, moet je de vergunning opnieuw aanvragen of wijzigen.

 

Terrasvergunning

Als jij een terras wilt plaatsen bij jouw horecaonderneming, heb je een terrasvergunning nodig. De voorwaarden voor het aanvragen van zo'n vergunning verschilt per gemeente. Een terras is bijvoorbeeld enkel toegestaan bij een gevestigde horecazaak. Een terras moet bijvoorbeeld voldoen aan diverse (veiligheids)eisen, waaronder:

 • Het mag geen schade toebrengen aan de weg
 • Het mag geen gevaar zijn voor weggebruikers
 • Het mag geen belemmering zijn voor onderhoud en beheer van de weg.

Een terrasvergunning vraag je aan bij je gemeente.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies?


   
ikwordhorecaondernemer.nl is een initiatief van Martijn Pennekamp.

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Om een bestand te kunnen downloaden, moet je ingelogd zijn. Login of registreer (Txt_DownloadIntrotekst)
Log in intro tekst (Txt_DownloadLoginIntrotekst)
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download per mail toegestuurd te krijgen.