Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Ikwordzzper/Global/HeaderIWZ.cshtml)

Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden voor het registreren bij ikwordhorecaondernemer.nl en downloaden van modelcontracten, voorwaarden, e-books en andere downloads op deze site.

Algemene voorwaarden voor het downloaden van modelcontracten, voorwaarden, e-books en andere downloads op www.ikwordhorecaondernemer.nl

1. Algemeen

1.1 De verwerking van de gegevens op ikwordhorecaondernemer.nl en de totstandkoming van deze gegevens is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Ikwordhorecaondernemer.nl kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die in ikwordhorecaondernemer.nl is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van ikwordhorecaondernemer.nl, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via ikwordhorecaondernemer.nl aangeboden informatie.

1.2 De modellen die ikwordhorecaondernemer.nl biedt, zijn geschreven als algemeen handvat voor juridische handelingen. De toepasbaarheid van een model in een concreet geval dient zelfstandig te worden beoordeeld door de gebruiker ervan en in geval van gebruik van het model dient het model te worden geïnterpreteerd en te worden aangepast aan de specifieke situatie waarvoor het wordt gebruikt.

1.3 Bezoeker gaat ermee akkoord dat zijn / haar e-mailadres wordt toegevoegd aan de database van ikwordhorecaondernemer.nl en Bizniz Media. Het e-mailadres zal toegevoegd worden aan de nieuwsbrief van onze platformen en indien van toepassing worden gedeeld met de partner die de desbetreffende download ter beschikking stelt.

1.4 Bij het downloaden van een Infographic of whitepaper van Interpolis gaat de gebruiker ermee akkoord dat u iedere maand een Helder Moment, vol tips om uw bedrijfsrisico's onder controle te houden ontvangt.

1.5 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

1.6 Alle geschillen welke tussen ikwordhorecaondernemer.nl / Bizniz Media VOF en bezoeker voortvloeiend uit het downloaden en gebruiken van gedownloade gegevens, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 


   
ikwordhorecaondernemer.nl is een initiatief van Martijn Pennekamp.

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Om een bestand te kunnen downloaden, moet je ingelogd zijn. Login of registreer (Txt_DownloadIntrotekst)
Log in intro tekst (Txt_DownloadLoginIntrotekst)
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download per mail toegestuurd te krijgen.